Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

presented

Bản dịch

đã trình bày, đã xuất trình, đã thuyết trình

Chia động từ của present

He
has
presented
his
study
.

Anh ấy đã trình bày bài nghiên cứu của anh ấy.

Có 15 lời bình

I
have
presented
all
the
documents
.

Tôi đã xuất trình tất cả những văn bản.

Có 9 lời bình

They
have
presented
their
version
.

Họ đã trình bày phiên bản của họ.

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của present

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu