Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

present

Bản dịch

trình bày, thuyết trình, giới thiệu

We
present
our
son
to
the
captain
.

Chúng tôi giới thiệu con trai mình cho thuyền trưởng.

Có 8 lời bình

Students
present
their
work
.

Các học sinh trình bày công việc của họ.

Có 36 lời bình

I
present
the
menu
.

Tôi giới thiệu thực đơn.

Có 36 lời bình

Tất cả thể động từ của present

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu