Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

practice

Bản dịch

luyện, tập, luyện tập

He
needs
more
practice
.

Anh ấy cần luyện tập nhiều hơn.

Có 11 lời bình

Practice
is
important
.

Việc thực hành thì quan trọng.

Có 13 lời bình

The
practice

Sự luyện tập

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu