Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

possibility

Bản dịch

khả năng

Now
I
have
one
possibility
left
.

Bây giờ tôi có một khả năng còn lại.

Có 23 lời bình

But
they
have
no
possibilities
to
win
.

Nhưng họ không có khả năng để thắng.

Có 22 lời bình

Now
I
have
one
possibility
left
.

Bây giờ tôi có một khả năng còn lại.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu