Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

positive

Bản dịch

tích cực, lạc quan

He
is
a
positive
model
.

Anh ấy là một người mẫu lạc quan.

Có 7 lời bình

She
is
a
positive
worker
.

Cô ấy là một công nhân lạc quan.

Có 14 lời bình

I
am
positive
.

Tôi thì lạc quan.

Có 46 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu