Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pork

Bản dịch

thịt heo, thịt lợn

The
woman
eats
pork
and
bread
.

Người phụ nữ ăn thịt lợn và bánh mì.

Có 15 lời bình

I
eat
beef
,
he
eats
pork
.

Tôi ăn thịt bò, anh ấy ăn thịt lợn.

Có 31 lời bình

You
eat
pork
and
bread
.

Bạn ăn thịt lợn và bánh mì.

Có 31 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu