Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

population

Bản dịch

dân số, dân cư

What
is
the
population
of
France
?

Dân số của nước Pháp là bao nhiêu?

Có 29 lời bình

The
population
of
a
city

Dân số của một thành phố

Có 11 lời bình

The
population

Dân số

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu