Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

poor

Bản dịch

nghèo, nghèo khổ

She
is
poor
,
but
happy
.

Cô ấy thì nghèo , nhưng hạnh phúc.

Có 6 lời bình

The
poor
men
eat
the
soup
.

Những người đàn ông nghèo ăn súp.

Có 3 lời bình

It
is
the
poor
district
.

Nó là một quận nghèo.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu