Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pool

Bản dịch

hồ bơi, bể bơi

I
am
in
the
pool
.

Tôi đang ở trong hồ bơi.

Có 12 lời bình

I
swim
in
the
pool
.

Tôi bơi ở trong hồ bơi.

Có 15 lời bình

I
go
to
the
pool
.

Tôi đến hồ bơi.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu