Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

police

Bản dịch

cảnh sát, công an

The
police
are
after
me
.

Cảnh sát đang đuổi theo tôi.

Có 21 lời bình

I
see
the
police
.

Tôi thấy cảnh sát.

Có 12 lời bình

The
police

Cảnh sát

Có 33 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu