Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pleasure

Bản dịch

niềm vui thích, điều thú vị

It
is
a
pleasure
to
meet
all
of
you
.

Thật là hân hạnh được gặp tất cả các bạn.

Có 3 lời bình

The
pleasure
is
ours
.

Niềm hân hạnh là của chúng tôi.

Có 7 lời bình

With
pleasure

Rất hân hạnh

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu