Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

plays

Bản dịch

The
child
plays
.

Đứa trẻ chơi đùa.

Có 23 lời bình

The
mouse
plays
.

Con chuột chơi.

Có 47 lời bình

And
she
plays
.

Và cô ấy chơi.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của play

ngôihiện tạiquá khứ
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu