Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

players

Bản dịch

cầu thủ, người chơi

All
the
players
were
there
.

Tất cả những tuyển thủ đã ở đó.

Có 4 lời bình

This
team
has
good
players
.

Đội này có những tuyển thủ hay.

Có 14 lời bình

I
do
not
believe
that
the
players
feel
perfect
.

Tôi không tin là những tuyển thủ cảm thấy hoàn hảo.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu