Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

player

Bản dịch

cầu thủ, tuyển thủ, người chơi

All
the
players
were
there
.

Tất cả những tuyển thủ đã ở đó.

Có 4 lời bình

This
team
has
good
players
.

Đội này có những tuyển thủ hay.

Có 14 lời bình

He
looks
like
a
player
.

Anh ấy giống như một cầu thủ.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu