Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

played

Bản dịch

đã chơi (quá khứ)

Chia động từ của play

We
played
all
together
.

Chúng tôi đã chơi chung với nhau.

Có 9 lời bình

We
played
on
the
beach
.

Chúng tôi đã chơi trên bãi biển.

Có 16 lời bình

I
played
with
the
cat
.

Tôi đã chơi với con mèo.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của play

ngôihiện tạiquá khứ
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu