Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

plane

Bản dịch

máy bay

She
is
on
the
plane
.

Cô ấy đang ở trên máy bay.

Có 17 lời bình

I
read
it
on
the
plane
.

Tôi đọc nó trên máy bay.

Có 23 lời bình

The
plane
is
red
.

Máy bay có màu đỏ.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu