Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. plan

plan

Bản dịch

kế hoạch

My
plan
is
to
study
in
Australia
.

Kế hoạch của tôi là học ở Úc.

Có 2 lời bình

My
plan
is
to
study
in
Australia
.

Kế hoạch của tôi là học ở Úc.

Có 2 lời bình

I
agree
with
this
plan
.

Tôi đồng ý với kế hoạch này.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu