Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

place

Bản dịch

nơi, đặt, chỗ

We
are
going
to
place
the
fruit
on
top
of
the
cheese
.

Chúng tôi sẽ để hoa quả trên pho mát.

Có 1 lời bình

You
are
going
to
place
the
plates
on
the
table
.

Bạn sẽ đặt những cái đĩa trên bàn.

Có 3 lời bình

She
is
going
to
place
the
flower
on
the
table
.

Cô ấy sẽ đặt bông hoa trên bàn.

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của place

ngôihiện tạiquá khứ
Iplaceplaced
he/she/itplacesplaced
you/we/theyplaceplaced
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu