Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pink

Bản dịch

hồng, màu hồng

Her
color
is
pink
.

Màu của cô ấy là màu hồng.

Có 136 lời bình

My
color
is
pink
.

Màu của tôi là màu hồng.

Có 124 lời bình

Her
hat
is
pink
.

Mũ của cô ấy màu hồng.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu