Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

piece

Bản dịch

miếng

I
eat
the
cheese
with
a
piece
of
bread
.

Tôi ăn phô mai với một miếng bánh mì.

Có 8 lời bình

A
piece
of
paper

Một tờ giấy

Có 9 lời bình

The
piece

Miếng

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu