Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pictures

Bản dịch

We
put
the
pictures
on
the
wall
.

Chúng tôi đã đặt những bức ảnh trên tường.

Có 8 lời bình

I
like
her
pictures
.

Tôi thích những bức ảnh của cô ấy.

Có 7 lời bình

My
mother
is
trying
to
be
happy
about
my
pictures
.

Mẹ tôi đang cố hạnh phúc về những bức tranh của tôi.

Tất cả thể động từ của picture

ngôihiện tạiquá khứ
Ipicturepictured
he/she/itpicturespictured
you/we/theypicturepictured

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu