Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

phone

Bản dịch

điện thoại

Your
phone
is
on
your
chair
.

Điện thoại của bạn thì trên cái ghế của bạn.

Có 2 lời bình

My
father
speaks
to
me
on
the
phone
.

Bố của tôi nói với tôi trên điện thoại.

Có 2 lời bình

He
has
a
phone
.

Anh ấy có một cái điện thoại.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu