Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

person

Bản dịch

người

He
is
not
a
serious
person
.

Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.

Có 5 lời bình

A
person
sees
a
mouse
.

Một người nhìn thấy một con chuột.

Có 8 lời bình

The
animals
see
the
person
.

Những con vật nhìn thấy con người.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu