Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

period

Bản dịch

khoảng thời gian, giai đoạn, thời kỳ

The
period
goes
from
October
to
December
.

Khoảng thời gian đi từ tháng Mười đến tháng Mười Hai.

Có 10 lời bình

I
like
the
afternoon
period
.

Tôi thích khoảng thời gian buổi chiều.

Có 4 lời bình

A
period
of
time

Một khoảng thời gian

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu