Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

performed

Bản dịch

They
performed
on
the
main
stage
.

Họ đã biểu diễn trên sân khấu chính.

Có 8 lời bình

He
performed
in
Brazil
.

Anh ấy đã biểu diễn ở Brazil.

Có 3 lời bình

She
performed
well
.

Cô ấy đã biểu diễn tốt.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu