Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

performance

Bản dịch

sự trình diễn, màn trình diễn, sự biểu diễn

Your
performance
was
very
professional
.

Sự trình diễn của bạn đã rất chuyên nghiệp.

Có 17 lời bình

The
performance
was
almost
over
.

Màn trình diễn đã gần kết thúc.

Có 6 lời bình

Your
performance
was
very
professional
.

Sự trình diễn của bạn đã rất chuyên nghiệp.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu