Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pays

Bản dịch

trả, trả tiền, thanh toán

Chia động từ của pay

She
pays
the
boy
.

Cô ấy trả tiền cho cậu bé.

Có 81 lời bình

The
man
pays
.

Người đàn ông thanh toán.

Có 27 lời bình

He
pays
.

Anh ấy thanh toán.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của pay

ngôihiện tạiquá khứ
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu