Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

paying

Bản dịch

trả tiền, thanh toán

Chia động từ của pay

He
left
his
girlfriend
without
paying
for
the
dinner
.

Anh ấy đã bỏ rơi bạn gái mà không trả tiền cho bữa tối.

Có 3 lời bình

He
left
the
restaurant
without
paying
.

Anh ấy đã rời khỏi nhà hàng mà không trả tiền.

Có 2 lời bình

Thank
you
for
paying
.

Cảm ơn vì đã thanh toán.

Có 13 lời bình

Tất cả thể động từ của pay

ngôihiện tạiquá khứ
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu