Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

patient

Bản dịch

kiên nhẫn, bệnh nhân, nhẫn nại

He
is
not
a
patient
in
this
hospital
.

Anh ta không phải một bệnh nhân trong bệnh viện này.

Có 5 lời bình

The
medicine
has
no
effect
on
the
patient
.

Thuốc không có tác dụng trên bệnh nhân.

Có 1 lời bình

The
patient

Bệnh nhân

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu