Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

passport

Bản dịch

hộ chiếu

My
passport
is
in
my
room
.

Cuốn hộ chiếu của tôi ở trong phòng tôi.

Có 11 lời bình

Passport
,
please
.

Xin vui lòng cho xem hộ chiếu.

Có 2 lời bình

My
passport
is
here
!

Cuốn hộ chiếu của tôi ở đây!

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu