Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pass

Bản dịch

chuyền, chuyển, đậu

I
pass
the
plate
to
the
waiter
.

Tôi chuyển cái đĩa cho người bồi bàn.

Có 12 lời bình

Pass
me
the
salt
.

Chuyền cho tôi muối.

Có 80 lời bình

Pass
or
fail
?

Đậu hay trượt?

Có 34 lời bình

Tất cả thể động từ của pass

ngôihiện tạiquá khứ
Ipasspassed
he/she/itpassespassed
you/we/theypasspassed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu