Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

parties

Bản dịch

đảng, bữa tiệc (số nhiều), đảng (số nhiều)

The
parties
are
not
tomorrow
.

Những bữa tiệc không diễn ra vào ngày mai.

Có 12 lời bình

The
parties
are
in
August
.

Các bữa tiệc là trong tháng Tám.

Có 27 lời bình

I
like
parties
.

Tôi thích những bữa tiệc.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu