Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

park

Bản dịch

công viên

He
usually
goes
to
the
park
with
his
dog
.

Anh ấy thường đến công viên với con chó của anh ấy.

Có 5 lời bình

The
park
is
open
.

Công viên thì mở cửa.

Có 29 lời bình

Go
to
the
park
.

Đi tới công viên.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu