Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pants

Bản dịch

quần, (luôn ở số nhiều dù chỉ một hay nhiều cái quần)

The
dog
eats
my
pants
.

Con chó ăn cái quần dài của tôi.

Có 74 lời bình

My
pants

Cái quần dài của tôi

Có 38 lời bình

Her
pants

Quần của ấy

Có 63 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu