Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pan

Bản dịch

chảo

I
cook
the
chicken
with
a
pan
.

Tôi nấu con gà với một cái chảo.

Có 7 lời bình

I
cook
with
a
pan
.

Tôi nấu ăn với một cái chảo.

Có 0 lời bình

Do
you
have
a
pan
?

Bạn có một cái chảo chứ?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu