Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

palace

Bản dịch

cung điện, lâu đài

I
walk
from
the
palace
to
my
house
.

Tôi đi bộ từ lâu đài đến nhà mình.

Có 12 lời bình

The
palace
has
a
tower
.

Cung điện có một cái tháp.

Có 12 lời bình

The
palace
is
beautiful
.

Cung điện thì đẹp.

Có 56 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu