Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pain

Bản dịch

đau, nỗi đau, cơn đau

I
do
not
feel
the
pain
when
I
swim
.

Tôi không cảm thấy cơn đau khi tôi bơi.

Có 6 lời bình

The
pain
started
yesterday
.

Nỗi đau đã bắt đầu hôm qua.

Có 18 lời bình

I
do
not
feel
the
pain
when
I
swim
.

Tôi không cảm thấy cơn đau khi tôi bơi.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu