Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

page

Bản dịch

trang

Yes
,
a
page
!

Có, một trang!

Có 9 lời bình

Sometimes
there
are
thousands
of
pages
.

Đôi khi có hàng ngàn trang.

Có 8 lời bình

He
writes
three
pages
.

Anh ấy viết ba trang giấy.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của page

ngôihiện tạiquá khứ
Ipagepaged
he/she/itpagespaged
you/we/theypagepaged

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu