Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

own

Bản dịch

sở hữu

They
have
their
own
parties
.

Họ có những bữa tiệc của chính họ.

Có 13 lời bình

The
animal
eats
its
own
food
.

Con vật ăn đồ ăn của chính mình.

Có 74 lời bình

The
girl
has
her
own
plate
.

Cô gái có đĩa của riêng mình.

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu