Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

over

Bản dịch

qua, trên, kết thúc

We
speak
over
dinner
.

Chúng tôi nói chuyện trong suốt bữa ăn tối.

Có 84 lời bình

The
cat
walks
over
my
skirt
.

Con mèo bước trên váy của tôi.

Có 68 lời bình

It
is
over
between
us
!

Không còn gì giữa chúng ta!

Có 93 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu