Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

out

Bản dịch

ngoài

I
go
out
after
dinner
.

Tôi ra ngoài sau bữa ăn tối.

Có 59 lời bình

The
woman
goes
out
.

Người phụ nữ đi ra ngoài.

Có 75 lời bình

She
goes
out
.

Cô ấy đi ra ngoài.

Có 90 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu