Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ours

Bản dịch

của chúng tôi (đứng sau động từ to be)

The
lunch
is
ours
.

Bữa ăn trưa là của chúng tôi.

Có 84 lời bình

The
food
is
ours
.

Thức ăn là của chúng tôi.

Có 82 lời bình

The
dog
is
ours
.

Con chó là của chúng tôi.

Có 135 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu