Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

our

Bản dịch

của chúng tôi

Our
books

Những cuốn sách của chúng tôi

Có 31 lời bình

He
eats
our
rice
.

Anh ấy ăn cơm của chúng tôi.

Có 93 lời bình

She
is
our
child
.

Cô bé là con của chúng tôi.

Có 57 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu