Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

option

Bản dịch

lựa chọn, sự lựa chọn

Is
there
any
another
option
?

sự lựa chọn nào khác không ?

Có 1 lời bình

The
option

Sự chọn lựa

Có 13 lời bình

Is
there
any
another
option
?

sự lựa chọn nào khác không ?

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu