Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opens

Bản dịch

The
restaurant
opens
in
June
.

Nhà hàng mở cửa vào tháng sáu.

Có 8 lời bình

The
museum
opens
at
nine
.

Bảo tàng mở cửa lúc chín giờ.

Có 14 lời bình

She
opens
the
window
.

Cô ấy mở cửa sổ.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của open

ngôihiện tạiquá khứ
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu