Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opening

Bản dịch

khai mạc, khai trương

Chia động từ của open

The
restaurant
opening
was
great
.

Buổi khai trương của nhà hàng đã tuyệt vời.

Có 5 lời bình

The
opening
of
the
library
is
tomorrow
.

Lễ khai mạc của thư viện là ngày mai.

Có 8 lời bình

The
opening
day
was
very
interesting
.

Ngày khai mạc đã rất thú vị.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của open

ngôihiện tạiquá khứ
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu