Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

only

Bản dịch

chỉ, chỉ có, duy nhất

Only
once
a
year
?

Chỉ có một lần một năm thôi sao?

Có 13 lời bình

You
only
live
once
.

Bạn chỉ sống một lần .

Có 53 lời bình

I
think
only
about
you
.

Tôi chỉ nghĩ về bạn.

Có 40 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu