Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

on

Bản dịch

trên, vào (day, month), bật

The
apples
on
the
plate
are
ours
.

Những quả táo trên cái đĩa là của chúng tôi.

Có 39 lời bình

Are
you
on
Facebook
?

Bạn đang ở trên Facebook à?

Có 41 lời bình

The
breakfast
is
on
the
plate
.

Bữa sáng ở trên đĩa.

Có 161 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu