Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

older

Bản dịch

già hơn, lớn hơn

I
am
older
than
my
sister
.

Tôi thì lớn hơn em gái tôi.

Có 16 lời bình

He
is
older
than
her
.

Anh ấy thì già hơn cô ấy.

Có 3 lời bình

She
is
my
older
sister
.

Chị ấy là chị tôi.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu