Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

oil

Bản dịch

dầu

The
man
has
oil
.

Người đàn ông có dầu.

Có 39 lời bình

We
have
oil
.

Chúng tôi có dầu.

Có 18 lời bình

Bread
and
oil

Bánh mì và dầu

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu